antikoroziv


antikoroziv
anticorrosive
* * *
• anticorrosive

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • antikoroziv — antikoròzīv m <G antikorozíva> DEFINICIJA sredstvo koje štiti od štetnih atmosferskih utjecaja ETIMOLOGIJA anti + v. korozija …   Hrvatski jezični portal

  • antikorozivan — antikòrozivan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji djeluje kao antikoroziv SINTAGMA antikorozivna zaštita u građevinarstvu, zaštita od agresivnog djelovanja okoliša na tvari ugrađene u građevinu ETIMOLOGIJA vidi antikoroziv …   Hrvatski jezični portal